Natírání kovu

19.10.2014 17:36

Máte před sebou úkol natřít vrata, plot nebo kovovou konstrukci? Nebojte se natírání. Stačí, když přesně víte, k čemu chcete barvu použít a jaké jsou na ni kladeny požadavky.

Základní rady pro natírání kovu
:

Okolní podmínky pro nátěr kovu

 • k natírání si vyberte hezký den bez deště a mlhy, protože vysoká vlhkost vzduchu má špatný vliv na zasychání barvy
 • předměty nenatírejte ráno, když jsou na nich zbytky rosy, ale počkejte až oschnou a ohřejí se na teplotu okolí


Příprava povrchu pro natírání

 • mastnoty a podobné nečistoty odstraňte pomocí vhodného čisticího prostředku resp. ředidla
 • staré nátěry, které již dobře nedrží na podkladu, úplně odstraňte mechanicky nebo pomocí odstraňovače starých nátěrů, resp. nátěr, který chcete jen obnovit, pouze dobře očistěte a jemně obruste


Jak barvit železné a ocelové povrchy

 • odstraňte rez z železných a ocelových podkladů; nejlepší způsob je mechanický pomocí opískování nebo obroušením; pokud rez odstraňujete pomocí chemických prostředků na bázi kyseliny (fosforečné), musíte povrch důkladně opláchnout vodou, osušit a teprve pak můžete začít s natíráním (používáte-li barvu na bázi rozpouštědel), protože zbytky prostředků brání zasychání


Jak natírat pozinkované povrchy

 • zde je potřeba rozlišovat o jaký druh pozinkovaného povrchu se jedná, zda se jedná o žárově stříkaný nebo galvanicky nanášený zinek. Pozinkované povrchy kladou větší nároky na přilnavost nátěrových hmot, a proto je dobré nechat si poradit, doporučit přímo od výrobce konkrétní typ barvy


Výběr nátěru a důležitá upozornění pro práci

 • barvu před nánosem každé vrstvy důkladně promíchejte;
 • pokud musíte nanést více vrstev, používejte barvu stejného výrobce pro všechny vrstvy;
 • starý nátěr přetírejte jedním druhem barvy;
 • před natíráním hliníkového podkladu je nutný předchozí test přilnavosti nátěru na očištěném podkladu;
 • různé kvality barev se nesmí míchat mezi sebou, i když pochází od stejného výrobce;
 • barvu řeďte pouze v případě, pokud je to nutné pro zvolený způsob nanášení (např. stříkání), použijte k tomu ředidlo předepsané v návodu;
 • použité nářadí umyjte ihned po použití pomocí ředidla (barvy na bázi rozpouštědel), nebo vody (barvy na bázi vody) a osušte jej
 • barva nesmí zmrznout